Maan nahka
Helsingin kaupungin taidemuseo, Kluuvin galleria
8.12. – 23.12. 1994

Kulttuurimaisemastani

Näen maaseudun ihmisen ja luonnon monituhatvuotisen taistelun ja yhteistyön kulttuurisena jäänteenä. Ihminen muokkaa maata mekaanisesti haluamiinsa muotoihin ja yrittää omien hyötynäkökohtiensa perusteella luoda järjestystä. Luonnon ja se moninaisuus valtaa pikkuhiljaa ihmisen aikaansaaman hetkellisen “järjestyksen”.
Ihmisen kulttuurinen kädenjälki näkyy maassa lukuisilla tavoilla. Ihminen jättää jälkeensä esineitä, jätteitä ja rakenteita, villiintyneitä viljelykasveja tai laittaa alulle enemmän ja vähemmän hallittuja prosesseja: eroosio, kuivatus, saastuminen.
Maaperä on arkisto, johon nykyhetket kerrostuvat aikojen kuluessa. Maaperää muokattaessa paljastuu vanhempia kulttuurikerroksia ja ne palaavat nykyhetkeen.

Näyttely

Teokseni ovat valokuvakarttoja tieteellisen sattumageneraattorini valitsemista paikoista maaseutumaisemassa. Mittakaava teoksissa on 1:1 eli ne ovat tavallaan suoria vedoksia maanpinnasta ja sen ihmeistä.
Kuvien muoto on pääasiassa pitkä suorakaide. Pitkän muodon sisällä ehtii tapahtua muutoksia ja liukumia eri maastotyyppien välillä ja maaperän saarimainen rakenne tulee esiin. Pitkän muoto mahdollistaa erilaisten tilalliset, ajalliset ja valaistukselliset vaihtelut teosten sisällä.Teokset korostavat maan pinnan dramaattista luonnetta. Maaperä on suuren seikkailun näyttämö.
Kuvissa on ”tutkivan ihmisen” läsnäolon merkiksi mittakaavan ilmaiseva latta, kulttuurisesti standardoitu mittakeppi. Se on tapa hallita näkemäänsä tuomalla katseelle tukea mittakaavan muodossa.
Tutkiva ihminen, kartoittaja ei voi piiloutua karttojensa taakse, vaan objektiivisinkin havainnoitsija vaikuttaa aina kohteeseensa ja sen käyttäytymiseen, tekee siitä oman kuvansa.

Niin ja vielä piti mainita…

Näyttely on totaalinen toisinto maa-alueesta jossakinpäin Suomen maaseutua, maisemallinen kokonaisuus, joka on historian ja nykyhetken tulos – kulttuurimaisema. Nostalginenkin maan kasvuvoiman ja moninaisuuden ylistys.in english >
| INDEX |CV | GALLERIA : De Pterygotis | Evoluutio | Kulttuurimaisema | Kaivauksia | Anatominen Kabinetti | Restauraatio | Kuutio | Luontomuseo
© ILKKA HALSO – ilkka.halso@saunalahti.fi