sisään galleriaan
Navigoiminen galleriassa kuvaa ja/tai alareunan nuolia klikkaamalla
Älä muuta ikkunan kokoa ollessasi galleriassa


in english >
| INDEX |CV | GALLERIA : De Pterygotis | Evoluutio | Kulttuurimaisema | Kaivauksia | Anatominen Kabinetti | Restauraatio | Kuutio | Luontomuseo